Protectionisme……

All the rage dezer dagen, de muren schieten links en rechts omhoog. Ook in de wijngaarden zijn ze te vinden om ongewenst bezoek weg te houden. Wilde zwijnen, reeën, fazanten en wat al niet te meer doen zich nu het fruit rijper wordt tegoed aan de druiven. In een avond kan alles weg zijn. Beschermen waar mogelijk dus. In sommige gevallen bepaald de vraat ook het pluk moment, niet optimaal maar ben je te laat, ben je alles kwijt……. Dus een mooi draadje dat een flinke stroomstoot aan ‘rovers’ uitdeelt is geen overbodige luxe. Betekent overigens wel dat je minimaal één keer per dag moet controleren of je bescherming nog overeind staat.